Image
image
image
image

Izrada plana projekta i kontrola ostvarenja plana projekta
Za povratak na početnu stranicu pritisnite "home" na vertikalnom klizaću s lijeve strane.
Primarna uloga administartora projekta je u izradi plana projekta koji sadrži sve aktivnosti i operacije projekta, da su za svaku određeni termini, trajanje, potrebni resursi i troškovi. Preduvijet za izradu kvalitetnog plana projekta je određivanje međusobne povezanosti odvijanja radnji, odnosno definiranje tehnologije projekta. Iako sve u početku izgleda dosta banalno, kasnije nam se nedovoljno poznavanje tehnike mrežnog planiranja višestruko obije o glavu. Najprije se uoči da su se pojavili troškovi koji nisu predviđeni. Ajme... Zatim se ustanovi da su neke aktivnosti nerealno planirane. Ili nema dovoljno vremena za njihovo ostvarenje, ili nisu ispunjeni preduvjeti za njihovu realizaciju. Po Parkinsonovom zakonu se namjesti da bi glavni projektant istog dana trebao biti na tri mjesta... I još puno toga...

U nastavku je prikazano nekoliko primjera različitih oblika vizualizacije Plana projekta.image